Hoogbegaafd

Hoogbegaafd ben je vanaf je geboorte. Om meer duidelijkheid te krijgen bij vermoedens, kan er (al op jonge leeftijd) een iq test worden afgenomen. Vanaf 6 of 7 jaar is deze het meest betrouwbaar te noemen.

Bij jongere kinderen spreekt men vaak van een ontwikkelingsvoorsprong. Hoogbegaafde kinderen zijn al vanaf hun geboorte anders in hun reacties en ontwikkeling. Vaak hebben ouders bij hun kind(eren) al vanaf baby af aan een bepaald gevoel dat hun kind ‘anders’ is.

Hoogbegaafde kinderen kunnen zelf al vroeg ervaren dat ze anders zijn dan leeftijdsgenootjes. Soms kunnen ze zich niet herkennen in andere kinderen. Dit kan de ontwikkeling van een hoogbegaafd kind danig in de weg staan.

Maar wanneer ben je hoogbegaafd? Hierover verschillen de meningen van deskundigen. Kort gezegd komt het hierop neer: Hoogbegaafdheid is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie (een getest IQ van 130 of hoger) creativiteit en doorzettingsvermogen.

Veel reguliere basisscholen kampen met een gebrek aan kennis en middelen om hoogbegaafde kinderen voldoende uitdaging en begeleiding te bieden. Het werk sluit vaak niet aan bij hun kennisniveau en interesses. Hierdoor kunnen al op zeer jonge leeftijd (kleuterklas) problemen ontstaan: aanpassen en/of onderpresteren of gedragsproblemen. Hier kan Elske Bakker met praktische tips verandering in brengen.

Een hoogbegaafd kind zit pas lekker in zijn vel wanneer het voldoende uitdaging krijgt. Om dit voor elkaar te krijgen, is voor veel ouders een moeilijke taak. Elske Bakker helpt u verder wanneer u het niet meer weet.